Nejde nainstalovat RPC over HTTP Proxy feature

Instaloval jsem u zákazníka Exchange 2010 na virtuál W2008 R2 generovaný z šablony. A zasekl jsem se už při instalaci potřebných features. Všechny šly přidat až na RPC over HTTP Proxy, jejíž instalace končila nějakou nesmyslnou chybou 0x800xxxxx. Googlil jsem dlouho: http://techoddsandends.com/2011/04/01/rpc-over-http-proxy-failed-to-install/ V šabloně, ze které se genorovalo VM, byl VBS script, který obarvoval CMD okno na červeno, pokud bylo spuštěno v Admin režimu. Řešením tedy bylo po dobu instalace přejmenovat klíč Autorun v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor Uff.
Read More

VSSAdmin – error delete shadows

Pokud Vám při mazání shadows pomocí utility VSSADMIN, vyhodí chybu Error: Snapshots were found, but they were outside of your allowed context. Try removing them with the backup application which created them. Použijte novější utilitu DISKSHADOW DISKSHADOW LIST SHADOW ALL DELETE SHADOW ALL
Read More

Kerberos error

Řešil jsem zajimavý problém :) Situace : 2 domény s navázaným dvoucestným trustem. Všichni klienti se hlásí do domény 1. Z domény 1 je pomocí ADMT zmigrován File server do domény 2. Migrace práv byla v režimu ADD. Problém : Uživatelé nemají přístup na file server přes krátké jméno. Pokud chtějí přistoupit na \\fileserver, přístup je odmítnut. Práva NTFS, práva na share - všechno v pořádku. Pokud zadají FQDN přístup je povolen, to samé i pro přístup přes IP. V logu na klientech Event ID: 3034 Source: MRxSmb The redirector was unable to initialize security context or query context attributes. Řešení : Ve staré doméně (1) disablovat objekt File Serveru. Nebo odmazat SPN (Service Principal Name) záznam pro HOST\fileserver. Proč: Kerberos při přístupu na File server vydává tickety pro starý…
Read More