Nejde nainstalovat RPC over HTTP Proxy feature

Instaloval jsem u zákazníka Exchange 2010 na virtuál W2008 R2 generovaný z šablony. A zasekl jsem se už při instalaci potřebných features. Všechny šly přidat až na RPC over HTTP Proxy, jejíž instalace končila nějakou nesmyslnou chybou 0x800xxxxx. Googlil jsem dlouho: http://techoddsandends.com/2011/04/01/rpc-over-http-proxy-failed-to-install/ V šabloně, ze které se genorovalo VM, byl VBS script, který obarvoval CMD okno na červeno, pokud bylo spuštěno v Admin režimu. Řešením tedy bylo po dobu instalace přejmenovat klíč Autorun v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor Uff.
Read More

RDP – A revocation check could not be performed for the certificate

Věčný problém a neustálé zapomínání a znovuobjevování již objeveného a zapomenutého :) Takže po pořade. K funkčnímu RDS na W2K8 R2 je nutné míti fungující CRL (Certificate Revocation List). Pokud máte CA od Microsoftu, zapnutí a vypublikování nebude nic těžkého: V konzoli CA - ve vlastnostech CA je záložka Extensions Tady jsou již předem předefinované umístění CRL Přidáme novou HTTP lokaci: např. http://test.local/CERT/<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowed>.crl A zaškrtneme tyto dvě volby, ty nám zajistí publikování CRL do certifikátů. Provedeme restart CA. Důležitá fáze: pokud CRL publikujeme na webovém serveru IIS7, tak se nám bude zdát, že vše bezvadně funguje. Problém ale nastává v publikaci Delta CRL, Delta CRL má defaultně v názvu souboru znaménko + :( Potřebujeme tedy provést malou úpravu IIS7 (CERT je název naší WEB SITE). appcmd set config "Default Web…
Read More

EventID 4105 Terminal Server Windows Server 2008 R2

Po nainstalování terminal services v Windows Server 2008 R2 se na licencnim serveru (2008 R2) oběvuje chyba 4105. The Remote Desktop license server cannot update the license attributes for user "berchin" in the Active Directory Domain "xxxx.xx". Ensure that the computer account for the license server is a member of Terminal Server License Servers group in Active Directory domain "xxx.xx". If the license server is installed on a domain controller, the Network Service account also needs to be a member of the Terminal Server License Servers group. If the license server is installed on a domain controller, after you have added the appropriate accounts to the Terminal Server License Servers group, you must restart the Remote Desktop Licensing service to track or report the usage of RDS Per User CALs.…
Read More