VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5a8c96400c2a1404983176/] [crayon-5a8c96400c2b4627972028/] [crayon-5a8c96400c2bd242259471/] [crayon-5a8c96400c2c6087576277/] [crayon-5a8c96400c2ce280890628/] [crayon-5a8c96400c2d6908418617/] [crayon-5a8c96400c2df830590115/] [crayon-5a8c96400c2e7485136045/] [crayon-5a8c96400c2ef774712011/] [crayon-5a8c96400c2f7017581444/] [crayon-5a8c96400c2ff047282070/] [crayon-5a8c96400c307205438569/] [crayon-5a8c96400c30f317299584/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5a8c96400e9e3959202166/] [crayon-5a8c96400e9f3768561816/] [crayon-5a8c96400e9fd986780430/] [crayon-5a8c96400ea06255125669/] [crayon-5a8c96400ea0f204399184/] [crayon-5a8c96400ea17151257222/] [crayon-5a8c96400ea20787298635/] [crayon-5a8c96400ea29366653233/] [crayon-5a8c96400ea31854422885/] [crayon-5a8c96400ea3a690049661/] [crayon-5a8c96400ea42266194393/] [crayon-5a8c96400ea4b274261343/] [crayon-5a8c96400ea53173101748/] [crayon-5a8c96400ea5c269222331/] [crayon-5a8c96400ea64405508528/] [crayon-5a8c96400ea6d628429104/] [crayon-5a8c96400ea75240059237/] [crayon-5a8c96400ea7d295995483/] [crayon-5a8c96400ea86480044954/] [crayon-5a8c96400ea8e212219577/] [crayon-5a8c96400ea96922388398/] [crayon-5a8c96400ea9e382141022/] [crayon-5a8c96400eaa7986390298/] [crayon-5a8c96400eaaf863779534/] [crayon-5a8c96400eab8637285791/] [crayon-5a8c96400eac1618779282/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More