VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-592bd2312bdaa220049588/] [crayon-592bd2312bdc1543143497/] [crayon-592bd2312bdca159044478/] [crayon-592bd2312bdd2708192230/] [crayon-592bd2312bde8489381141/] [crayon-592bd2312bdf1051213248/] [crayon-592bd2312bdfa923818036/] [crayon-592bd2312be03271397376/] [crayon-592bd2312be0b740976806/] [crayon-592bd2312be13772753585/] [crayon-592bd2312be1b725035588/] [crayon-592bd2312be23343615559/] [crayon-592bd2312be2b497854828/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-592bd2312e6cd665821637/] [crayon-592bd2312e6de952060724/] [crayon-592bd2312e6e7143924077/] [crayon-592bd2312e6f0735308360/] [crayon-592bd2312e6f9809882463/] [crayon-592bd2312e702459907430/] [crayon-592bd2312e70b485950229/] [crayon-592bd2312e713510758680/] [crayon-592bd2312e71c961608559/] [crayon-592bd2312e724226453674/] [crayon-592bd2312e72d056630915/] [crayon-592bd2312e736154954189/] [crayon-592bd2312e73e000071828/] [crayon-592bd2312e747616630857/] [crayon-592bd2312e74f877120998/] [crayon-592bd2312e758695418317/] [crayon-592bd2312e760163740384/] [crayon-592bd2312e769240586439/] [crayon-592bd2312e771834701030/] [crayon-592bd2312e779044680145/] [crayon-592bd2312e782443523787/] [crayon-592bd2312e78a212457695/] [crayon-592bd2312e793321563514/] [crayon-592bd2312e79b515894316/] [crayon-592bd2312e7a3503909283/] [crayon-592bd2312e7ac882768361/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More