VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5ce280043bf33144788651/] [crayon-5ce280043bf47573153517/] [crayon-5ce280043bf51325990642/] [crayon-5ce280043bf5a328338001/] [crayon-5ce280043bf62212188484/] [crayon-5ce280043bf6a674563808/] [crayon-5ce280043bf72661515864/] [crayon-5ce280043bf7a671262400/] [crayon-5ce280043bf83449764228/] [crayon-5ce280043bf8b150695551/] [crayon-5ce280043bf93200461364/] [crayon-5ce280043bf9b838286222/] [crayon-5ce280043bfa3648892974/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5ce280043e69d983066906/] [crayon-5ce280043e6ae551829172/] [crayon-5ce280043e6b8103602861/] [crayon-5ce280043e6c1845599511/] [crayon-5ce280043e6ca467317342/] [crayon-5ce280043e6d2899447550/] [crayon-5ce280043e6db471299154/] [crayon-5ce280043e6e4669210055/] [crayon-5ce280043e6ec204475666/] [crayon-5ce280043e6f5703499297/] [crayon-5ce280043e6fe504342506/] [crayon-5ce280043e706197995348/] [crayon-5ce280043e70e688849018/] [crayon-5ce280043e717590766603/] [crayon-5ce280043e71f797424876/] [crayon-5ce280043e728453336960/] [crayon-5ce280043e730334907491/] [crayon-5ce280043e738592509141/] [crayon-5ce280043e741848756529/] [crayon-5ce280043e749248937600/] [crayon-5ce280043e751907658922/] [crayon-5ce280043e75a812559631/] [crayon-5ce280043e762177148586/] [crayon-5ce280043e76a432725825/] [crayon-5ce280043e773657331903/] [crayon-5ce280043e77b094554571/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More