VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5df286c064ac4608715990/] [crayon-5df286c064ad5179105165/] [crayon-5df286c064ade681087067/] [crayon-5df286c064ae6282082933/] [crayon-5df286c064aee503392322/] [crayon-5df286c064af6150777061/] [crayon-5df286c064afe694430821/] [crayon-5df286c064b05959433238/] [crayon-5df286c064b0d599818632/] [crayon-5df286c064b15744359294/] [crayon-5df286c064b1d737591588/] [crayon-5df286c064b25200511371/] [crayon-5df286c064b2d359095688/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5df286c06738e962467390/] [crayon-5df286c06739e969729186/] [crayon-5df286c0673a7994126717/] [crayon-5df286c0673b0822403890/] [crayon-5df286c0673b9493610979/] [crayon-5df286c0673c1696602538/] [crayon-5df286c0673ca982214726/] [crayon-5df286c0673d2631793634/] [crayon-5df286c0673da148306287/] [crayon-5df286c0673e3550507411/] [crayon-5df286c0673ea724798235/] [crayon-5df286c0673f3970527461/] [crayon-5df286c0673fb998008478/] [crayon-5df286c067403102425004/] [crayon-5df286c06740b818861484/] [crayon-5df286c067413917817521/] [crayon-5df286c06741b930311430/] [crayon-5df286c067424587110900/] [crayon-5df286c06742c641387509/] [crayon-5df286c067434707704314/] [crayon-5df286c06743c740774496/] [crayon-5df286c067444162737853/] [crayon-5df286c06744d268753490/] [crayon-5df286c067455317690909/] [crayon-5df286c06745d252394692/] [crayon-5df286c067466426157370/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More