VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-59ca172811c45954575487/] [crayon-59ca172811c5b027445285/] [crayon-59ca172811c64996443423/] [crayon-59ca172811c6d181859712/] [crayon-59ca172811c75532560320/] [crayon-59ca172811c7e891486929/] [crayon-59ca172811c86382696585/] [crayon-59ca172811c8f766703440/] [crayon-59ca172811c97385504627/] [crayon-59ca172811c9f274423561/] [crayon-59ca172811cba218201298/] [crayon-59ca172811cc4521523338/] [crayon-59ca172811ccc609012441/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-59ca172814311854041269/] [crayon-59ca172814323386805148/] [crayon-59ca17281432d201589389/] [crayon-59ca172814336618706265/] [crayon-59ca17281433f946642929/] [crayon-59ca172814348342612173/] [crayon-59ca172814351810208982/] [crayon-59ca172814359744899073/] [crayon-59ca172814362588484664/] [crayon-59ca17281436b209342606/] [crayon-59ca172814373205007975/] [crayon-59ca17281437c541318847/] [crayon-59ca172814385414520892/] [crayon-59ca17281438d595526359/] [crayon-59ca172814396153069082/] [crayon-59ca17281439f583445979/] [crayon-59ca1728143a8192139355/] [crayon-59ca1728143b0405221615/] [crayon-59ca1728143c4564344960/] [crayon-59ca1728143ce214579294/] [crayon-59ca1728143d7774893244/] [crayon-59ca1728143e0574652508/] [crayon-59ca1728143e9928090931/] [crayon-59ca1728143f2795973491/] [crayon-59ca1728143fb904689876/] [crayon-59ca172814404587514059/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More