VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5d581030f0345936405073/] [crayon-5d581030f035a005891583/] [crayon-5d581030f0364571138736/] [crayon-5d581030f036c265599487/] [crayon-5d581030f0375807628326/] [crayon-5d581030f037d336419897/] [crayon-5d581030f0385846673450/] [crayon-5d581030f038e991048942/] [crayon-5d581030f0396166665651/] [crayon-5d581030f039e425070176/] [crayon-5d581030f03a6860794875/] [crayon-5d581030f03af899097612/] [crayon-5d581030f03b7995999328/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5d581030f2b10793105911/] [crayon-5d581030f2b24189731451/] [crayon-5d581030f2b2e169617578/] [crayon-5d581030f2b37466298840/] [crayon-5d581030f2b3f379719684/] [crayon-5d581030f2b48387682194/] [crayon-5d581030f2b51013081301/] [crayon-5d581030f2b59764804327/] [crayon-5d581030f2b62134184574/] [crayon-5d581030f2b6a286032928/] [crayon-5d581030f2b72022820036/] [crayon-5d581030f2b7b770562057/] [crayon-5d581030f2b84755679181/] [crayon-5d581030f2b8c476879334/] [crayon-5d581030f2b94974795346/] [crayon-5d581030f2b9d575164191/] [crayon-5d581030f2ba5304851404/] [crayon-5d581030f2bad255440698/] [crayon-5d581030f2bb5022477073/] [crayon-5d581030f2bbe335476222/] [crayon-5d581030f2bc6058529149/] [crayon-5d581030f2bce419364902/] [crayon-5d581030f2bd7012400823/] [crayon-5d581030f2bdf460948421/] [crayon-5d581030f2be7114530102/] [crayon-5d581030f2bf0194169450/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More