VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5dae50df5c122206662481/] [crayon-5dae50df5c135906672463/] [crayon-5dae50df5c13e238548030/] [crayon-5dae50df5c147747176942/] [crayon-5dae50df5c150659403729/] [crayon-5dae50df5c158112355041/] [crayon-5dae50df5c160661910135/] [crayon-5dae50df5c168966806139/] [crayon-5dae50df5c170283430768/] [crayon-5dae50df5c178081162659/] [crayon-5dae50df5c180184672182/] [crayon-5dae50df5c189931046152/] [crayon-5dae50df5c191969889114/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5dae50df5eaf0507682197/] [crayon-5dae50df5eb00071035848/] [crayon-5dae50df5eb09135839561/] [crayon-5dae50df5eb12992272981/] [crayon-5dae50df5eb1b000749790/] [crayon-5dae50df5eb24624720215/] [crayon-5dae50df5eb2d236536320/] [crayon-5dae50df5eb35950696122/] [crayon-5dae50df5eb3e947123409/] [crayon-5dae50df5eb47771922302/] [crayon-5dae50df5eb4f617652794/] [crayon-5dae50df5eb58602181483/] [crayon-5dae50df5eb60706948339/] [crayon-5dae50df5eb68713064133/] [crayon-5dae50df5eb71650385781/] [crayon-5dae50df5eb79458894616/] [crayon-5dae50df5eb81033117006/] [crayon-5dae50df5eb8a566268183/] [crayon-5dae50df5eb92851441058/] [crayon-5dae50df5eb9a934578073/] [crayon-5dae50df5eba2694254837/] [crayon-5dae50df5ebab525017226/] [crayon-5dae50df5ebb3630967930/] [crayon-5dae50df5ebbc475177675/] [crayon-5dae50df5ebc4903320666/] [crayon-5dae50df5ebcd669360826/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More