VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5adeb606c556e669552428/] [crayon-5adeb606c5582587460990/] [crayon-5adeb606c558c104728190/] [crayon-5adeb606c5595896494335/] [crayon-5adeb606c559e907854027/] [crayon-5adeb606c55a7219489078/] [crayon-5adeb606c55af862728403/] [crayon-5adeb606c55b7531292579/] [crayon-5adeb606c55c0294632194/] [crayon-5adeb606c55c8183481203/] [crayon-5adeb606c55d1598524438/] [crayon-5adeb606c55d9518173552/] [crayon-5adeb606c55e2984413719/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5adeb606c7dca709589673/] [crayon-5adeb606c7ddb436365352/] [crayon-5adeb606c7de8864094408/] [crayon-5adeb606c7df2922737065/] [crayon-5adeb606c7dfb364682506/] [crayon-5adeb606c7e04302532829/] [crayon-5adeb606c7e10902810279/] [crayon-5adeb606c7e21514337153/] [crayon-5adeb606c7e32991787550/] [crayon-5adeb606c7e4b016839113/] [crayon-5adeb606c7e5a718613437/] [crayon-5adeb606c7e63719618633/] [crayon-5adeb606c7e6c586509988/] [crayon-5adeb606c7e74897003458/] [crayon-5adeb606c7e7d853841844/] [crayon-5adeb606c7e85992350820/] [crayon-5adeb606c7e8e294106896/] [crayon-5adeb606c7e9b238886680/] [crayon-5adeb606c7ea5765336002/] [crayon-5adeb606c7ead668103334/] [crayon-5adeb606c7eb6905904892/] [crayon-5adeb606c7ebf382904153/] [crayon-5adeb606c7ec8226308006/] [crayon-5adeb606c7ed0996047375/] [crayon-5adeb606c7ed9874399627/] [crayon-5adeb606c7ee5383057772/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More