VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5c16017371fc4725647859/] [crayon-5c16017371fd6172474893/] [crayon-5c16017371fe0127840419/] [crayon-5c16017371fe8252168008/] [crayon-5c16017371ff0417873733/] [crayon-5c16017371ff8036221244/] [crayon-5c16017372000452957911/] [crayon-5c16017372008201586655/] [crayon-5c16017372010728382639/] [crayon-5c16017372025263872764/] [crayon-5c1601737202e728544816/] [crayon-5c16017372036856573597/] [crayon-5c1601737203e723020179/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5c160173746fa556335405/] [crayon-5c1601737470a354178508/] [crayon-5c16017374714258145478/] [crayon-5c1601737471d768222181/] [crayon-5c16017374732123900683/] [crayon-5c1601737473c881049870/] [crayon-5c16017374745143619492/] [crayon-5c1601737474e106560087/] [crayon-5c16017374757502854812/] [crayon-5c16017374760408964585/] [crayon-5c16017374769628474903/] [crayon-5c16017374771957853189/] [crayon-5c1601737477a113629209/] [crayon-5c16017374782479163683/] [crayon-5c1601737478b352406498/] [crayon-5c16017374793328005212/] [crayon-5c1601737479c193934050/] [crayon-5c160173747a4598483851/] [crayon-5c160173747ad427906061/] [crayon-5c160173747b5608077806/] [crayon-5c160173747be797698694/] [crayon-5c160173747c6749119496/] [crayon-5c160173747cf489742531/] [crayon-5c160173747d7895580220/] [crayon-5c160173747e0511505140/] [crayon-5c160173747e8191369768/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More