VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5c6d3321e17b2048872130/] [crayon-5c6d3321e17c5524894903/] [crayon-5c6d3321e17ce040413143/] [crayon-5c6d3321e17d7292457968/] [crayon-5c6d3321e17df766188915/] [crayon-5c6d3321e17e7365716123/] [crayon-5c6d3321e17ef468753033/] [crayon-5c6d3321e17f7305803831/] [crayon-5c6d3321e17ff740330720/] [crayon-5c6d3321e1807772779379/] [crayon-5c6d3321e180f835064979/] [crayon-5c6d3321e1817543571611/] [crayon-5c6d3321e181f084417831/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5c6d3321e3f50363507899/] [crayon-5c6d3321e3f61619384147/] [crayon-5c6d3321e3f6a433046629/] [crayon-5c6d3321e3f73363684742/] [crayon-5c6d3321e3f7c275896746/] [crayon-5c6d3321e3f85564321282/] [crayon-5c6d3321e3f8e902103196/] [crayon-5c6d3321e3f96419658482/] [crayon-5c6d3321e3f9f752202930/] [crayon-5c6d3321e3fa8916292843/] [crayon-5c6d3321e3fb0890930888/] [crayon-5c6d3321e3fb9642412526/] [crayon-5c6d3321e3fc1782933430/] [crayon-5c6d3321e3fca416821915/] [crayon-5c6d3321e3fd2162398074/] [crayon-5c6d3321e3fdb835520343/] [crayon-5c6d3321e3fe3899426857/] [crayon-5c6d3321e3fec720728760/] [crayon-5c6d3321e3ff4084578219/] [crayon-5c6d3321e3ffd450303163/] [crayon-5c6d3321e4005683497862/] [crayon-5c6d3321e400e682616712/] [crayon-5c6d3321e4016695620960/] [crayon-5c6d3321e401e344667582/] [crayon-5c6d3321e4027596850443/] [crayon-5c6d3321e402f723528828/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More