VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5a187a8ecd520112711654/] [crayon-5a187a8ecd534711162624/] [crayon-5a187a8ecd53d180839586/] [crayon-5a187a8ecd546421576782/] [crayon-5a187a8ecd54e452410920/] [crayon-5a187a8ecd556172396526/] [crayon-5a187a8ecd55e989033883/] [crayon-5a187a8ecd567253426121/] [crayon-5a187a8ecd56f965977425/] [crayon-5a187a8ecd577804817220/] [crayon-5a187a8ecd57f211298630/] [crayon-5a187a8ecd587859321349/] [crayon-5a187a8ecd58f181975940/]
Read More

Náhrada IFMEMBER

Login script s použitím skupin AD. Pozor skupiny musi byt definovány malými písmeny. [crayon-5a187a8ecfc31749898956/] [crayon-5a187a8ecfc42932012929/] [crayon-5a187a8ecfc4c048833342/] [crayon-5a187a8ecfc55747608784/] [crayon-5a187a8ecfc5e859229184/] [crayon-5a187a8ecfc66338033555/] [crayon-5a187a8ecfc6f571067110/] [crayon-5a187a8ecfc78595881262/] [crayon-5a187a8ecfc80824593720/] [crayon-5a187a8ecfc89871337259/] [crayon-5a187a8ecfc91856843330/] [crayon-5a187a8ecfc9a562619812/] [crayon-5a187a8ecfca2687940322/] [crayon-5a187a8ecfcab372155176/] [crayon-5a187a8ecfcb3347188056/] [crayon-5a187a8ecfcbc301467202/] [crayon-5a187a8ecfcc4172563741/] [crayon-5a187a8ecfccd451562710/] [crayon-5a187a8ecfcd5769583374/] [crayon-5a187a8ecfcdd363085470/] [crayon-5a187a8ecfce6514949109/] [crayon-5a187a8ecfcee311136810/] [crayon-5a187a8ecfcf6212922991/] [crayon-5a187a8ecfcff346395841/] [crayon-5a187a8ecfd07905799943/] [crayon-5a187a8ecfd10888159241/]
Read More

Načtení vlastností objektů z AD (VBS)

K vyhledávání budeme používat technologii ADO. 1. Připojení k AD Set objConnection = CreateObject ("ADODB.Connection") objConnection.Provider = "ADSDSOObject" objConnection.Open If objConnection.State = 1 Then      WScript.Echo "Pripojeni se zdarilo !" Else      WScript.Echo "Nepodarilo se pripojit !"      WScript.Quit End If Musíme vytvořit objekt ADODB.Connection a nastavit mu poskytovatele (kvůli správné syntaxy dotazu). Pak otevřeme spojení. Metoda Open má 3 parametry. V našem případě je necháme prázdné. Skript spustíme pod uživatelem, který má práva číst z AD. ConnectionString, který obsahuje informace o připojení Uživatelské jméno Uživatelské jméno 2. Dotaz do Active Directory pomocí syntaxe LDAP (existuje ještě možnost dotazování pomocí SQL dotazu) Set objResult = objConnection.Execute ("<LDAP://dc=test,dc=local>;(objectclass=User);CN,ADsPath;SubTree") Metoda Execute má 4 parametry. Parametr nemůže obsahovat mezery před středníky ! Search Base = LDAP cesta odkud se má začít hledat Filtr…
Read More