Nefungují některé Exchange cmdlety

Stalo se u zákazníka, že powershell na E2010 neznal některé obvyklé cmdlety - např. get-mailboxbatabase Jak se to stalo nikdo netuší. Chybka je popsána na https://tigermatt.wordpress.com/2010/11/11/missing-some-cmdlets-at-exchange-management-shell-me-too/ Řešením bylo smazat složku C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Exchange\RemotePowershell\your.domain.com  
Read More