Přidání nového repozitáře (Dag Wieers) do RHEL4

Jelikož ve standardním repositáři Redhatu nejsou aplikace jako Spamassassin nebo ClamAV, je vhodné si přidat tento repozitář do systému, abychom jej nemuseli stahovat a instalovat/aktualizovat ručně. Tento repozitář obsahuje také velké množství dalšího SW (cca 5000 balíčků). 1. stáhneme si klíč, kterým budeme ověřovat balíčky a importujeme ho do systému: wget http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt rpm --import RPM-GPG-KEY.dag.txt 2. dále upravíme soubor "sources" v "/etc/syscofig/rhn/" a nakonec přidáme: ------------------- ### Dag Wieers Repository for RHEL4 yum dag http://dag.linux.iastate.edu/dag/redhat/el4/en/$ARCH/dag ------------------- 3. pokud chceme instalovat nějaký SW z tohoto repozitáře, stačí jednoduše spustit "up2date-nox jmeno_baliku". Můžeme také provést aktualizaci celého systému příkazem "up2date-nox -u", nebo jen "up2date-nox -l", pokud nechceme aktualizovat celý systém, ale jen vypsat seznam balíčků k aktualizaci. Nemusíme se bát že by nám balíčky z tohoto nového repozitáře přepsali/aktualizovali "důležite" aplikace, jelikož…
Read More