Nejde nainstalovat RPC over HTTP Proxy feature

Instaloval jsem u zákazníka Exchange 2010 na virtuál W2008 R2 generovaný z šablony. A zasekl jsem se už při instalaci potřebných features. Všechny šly přidat až na RPC over HTTP Proxy, jejíž instalace končila nějakou nesmyslnou chybou 0x800xxxxx. Googlil jsem dlouho: http://techoddsandends.com/2011/04/01/rpc-over-http-proxy-failed-to-install/ V šabloně, ze které se genorovalo VM, byl VBS script, který obarvoval CMD okno na červeno, pokud bylo spuštěno v Admin režimu. Řešením tedy bylo po dobu instalace přejmenovat klíč Autorun v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor Uff.
Read More

Nefungují některé Exchange cmdlety

Stalo se u zákazníka, že powershell na E2010 neznal některé obvyklé cmdlety - např. get-mailboxbatabase Jak se to stalo nikdo netuší. Chybka je popsána na https://tigermatt.wordpress.com/2010/11/11/missing-some-cmdlets-at-exchange-management-shell-me-too/ Řešením bylo smazat složku C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Exchange\RemotePowershell\your.domain.com  
Read More

Out Of Office problem

U E2007 (E2010 je na tom stejně) někomu zlobil průvodce "Mimo kancelář". Interním uživatelům se  zprávy o nepřítomnosti doručovaly, externím ne. A přitom jiným uživatelům se "Mimo kancelář" chovala normálně. Chvíle pátrání.... Zjistili jsme, že uživatelé, kterým to nechodí, mají Outlooky 2003. Chvíle googlování... http://exchangeshell.wordpress.com/2009/08/31/cannot-get-external-out-of-office-oof-working-with-exchange-2007/ Je třeba nastavit typ OOF (out of office) na Legacy External příkazem Set-remotedomain -identity default -AllowedOOFType externallegacy  Defaultně je typ nastaven na External Výborná pitomina.
Read More