Jak monitorovat AD

Zajímavej článek: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/12/16/domain-and-dc-migrations-how-to-monitor-ldap-kerberos-and-ntlm-traffic-to-your-domain-controllers.aspx
Read More

Import Export AD

Použijeme LDIFDE. Pokud používáte v AD diakritiku :-( je důležité použít přepínač U - Unicode. EXPORT DAT: ldifde -f file.ldf -s server -d "ou=organizace,dc=domena,dc=cz" -p subtree -r "(objectClass=User)" -l "cn,givenName,objectclass,samAccountName,mail,proxyAddresses" -v -u Před importem je potřeba v LDF souboru změnit cílovou doménu, popřípadě jiné vlastnosti. dn: CN=Josef,OU=organizace,DC=staradomena,DC=czOU=firma,DC=domena,DC=cz changetype: add cn: Josef mail: josef@domena.cz givenName: Josef objectClass: top objectClass: person objectClass: organizationalPerson objectClass: user proxyAddresses: X400:c=CZ;a= ;p=domena;o=Exchange;s=josef; proxyAddresses: SMTP:josef@domena.cz sAMAccountName: josef IMPORT DAT: ldifde -i -f file.ldf -u -v
Read More