Přidání nového repozitáře (Dag Wieers) do RHEL4

Jelikož ve standardním repositáři Redhatu nejsou aplikace jako Spamassassin nebo ClamAV, je vhodné si přidat tento repozitář do systému, abychom jej nemuseli stahovat a instalovat/aktualizovat ručně. Tento repozitář obsahuje také velké množství dalšího SW (cca 5000 balíčků). 1. stáhneme si klíč, kterým budeme ověřovat balíčky a importujeme ho do systému: wget http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt rpm --import RPM-GPG-KEY.dag.txt 2. dále upravíme soubor "sources" v "/etc/syscofig/rhn/" a nakonec přidáme: ------------------- ### Dag Wieers Repository for RHEL4 yum dag http://dag.linux.iastate.edu/dag/redhat/el4/en/$ARCH/dag ------------------- 3. pokud chceme instalovat nějaký SW z tohoto repozitáře, stačí jednoduše spustit "up2date-nox jmeno_baliku". Můžeme také provést aktualizaci celého systému příkazem "up2date-nox -u", nebo jen "up2date-nox -l", pokud nechceme aktualizovat celý systém, ale jen vypsat seznam balíčků k aktualizaci. Nemusíme se bát že by nám balíčky z tohoto nového repozitáře přepsali/aktualizovali "důležite" aplikace, jelikož…
Read More

Terminal services a user profiles

Nedokončeno. Uživatelský profil : Uložen uživatelský registr (ntuser.dat) + data uživatele (plocha, dokumenty) pokud nejsou přesměrovaný + nastaveni app Existují 3 druhy profilů: 1. lokální profily 2. cestovní profily 3. mandatory profily Lokální profil : Vše se ukládá na lokální disk. \Documents and Settings\%username%\ Cestovní profil : Ukládá se na sdílený disk. Cestovní profil se může nastavit pouze pro terminal uživatele (použitelné ve většině terminálových případů) V Active Directory Windows 2003 se toto da nastavit pomocí GPO ... dokončit nastavení. Zvýšení výkonu cestovních profilů: Limit profile size : lze nastavit max. velikost roaming profilu. User Configuration\Administrative Templates\System\User Profiles : Limit profile size Delete cached copies of roaming profiles : při odhlášení se smaže lokálně uložený profil. Funguje akorat na nové roaming profily. Pokud již profil byl lokálně uložen, nefunguje :-(…
Read More