HELP

Home / HELP

Změna hesla:
C:\Windows\System32\sethc.exe

LDAP Search string

– All users inside group
(&(objectClass=user)(memberof:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=Administrators,CN=Builtin,DC=domain,DC=local))

-Last logon
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(lastLogon<=128198772000000000))
nebo (pokud je funkcni uroven domeny Windows 2003 Domain, lastLogontimeStamp je replikován na všechny DC oproti lastLogon, který je udržován na každém DC zvlášt)
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(lastLogontimeStamp<=128198772000000000))

 

FileTime convert in powershell: (Get-Date „1/1/2009“).ToFileTime()

Nastaveni IIS k poslouchani na jedne IP (httpcfg -> support tools 2003)

net stop http /y
httpcfg set iplisten -i 192.168.1.105
httpcfg set iplisten -i 127.0.0.1
httpcfg query iplisten
net start w3svc

Zobrazení nainstalovaných zařízení, které nejsou momentálně připojené
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
cd\%SystemRoot%\System32
start devmgmt.msc

Vypnutí systémového zvuku BEEP
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\Beep = NO
Restart

Zapnutí vzdáleného připojeni k MS SQL Serveru Express 2005
1. Spustit SQL Server Surface Area Configuration
2. V okně kliknout na Surface Area Configuration for Services and Connections
3. V Database Engine -> Remote Connections -> Local and Remote connections
4. Restartovat Database Engine

Přesměrování výstupu cmd do černé díry
příkaz > NUL

Debug memory dumpu
WinDbg (http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx)
Prikazy http://windbg.info/doc/1-common-cmds.html

Nastavení Symbolů :
File -> Symbol File Path -> SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Uložit nastavení Workspace.

Otevření dumpu:
File -> Open Crash Dump

Volby:
!analyze -show : výpis kódu chyby STOP a její parametry
!analyze -v : podrobná analýza
lm N T : výpis načtených modulů

Klonování disků ve VMWARE
vmkfstools -i /vmfs/volumes/name/source/source.vmdk /vmfs/volumes/name/destination/destination.vmdk

Nastavení synchronizace času na PDC (DC)
w32tm /config /syncfromflags:ALL /manualpeerlist:tik.cesnet.cz

CDO a WINDOWS 2008
Obcas je nutne znovu zaregistrovat v cmd cdosys.dll. Regsvr32 cdosys.dll

Windows Mobile
Automatické odpojení při nečinosti GPRS
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Planner\Settings – přejmenovat hodnotu SuspendResume na něco jiného
Nezobrazovani kontaktu ze SIM karty
KEY_CURRENT_USER\Control Panel\Phone ShowSIM DWORD 0 – disable, 1 – enable
zvyseni font cache
HKEY_LOCAL_MACHINE\Systems\GDI\SYSFNT – CS = 16384
prevent that your memory gets fragmented
HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\SHELL – create an empty key with the name „NeverDorkMemory“

Windows 7
Rychlost zobrazeni nahledu aplikace na taskbaru
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime ? ms

QuickLaunch
– Zvolte položku „Toolbars\New Toolbar
– Folder C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.