MSRS–customizace

Změny vzhledu je možné upravovat v CSS souboru: C:\Microsoft SQL Server\MSRS12.DWH\Reporting Services\ReportManager\Styles\ReportingServices.css Zzměnu barvy topbaru:table.msrs-topBreadcrumb  = barva
Read More

SSMS barvicky :)

Víte, že se dá změnit barva připojení v SSMS :) Definice barvy je v parametrech připojení, případně v nastavení registrovaných serverů.
Read More

Nefunkční WSUS

Po Windows Update přestal fungovat WSUS, který jinak fungoval. Chyba byla následující : Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. Reason: Failed to open the explicitly specified database 'SUSDB'. [CLIENT: <named pipe>] Event ID: 18456 Source: MSSQL$MICROSOFT##WID Nakonec pomohlo následující : Basically the steps boil down to: Open an elevated Command Prompt and run "C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe" postinstall /servicing Enable HTTP Activation under .NET Framework 4.5 Features in the Server Manager Add Roles and Features Wizard Restart the WSUS service více je zde : https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/233a6b37-5919-4a9e-9538-aa0e7bd7111a/wsus-console-service-cant-start-reason-failed-to-open-the-explicitly-specified-database?forum=winserverwsus
Read More

XML filter RDP logon

<QueryList>  <Query Id="0" Path="ForwardedEvents">    <Select Path="ForwardedEvents">            *[System[(EventID=4624)]            and            EventData[Data[@Name='LogonType'] and (Data='10')]            ]        </Select>  </Query></QueryList>
Read More

SCVMM 2012 R2–NO_PARAM

Při jobu, který potřebuje BITS se začne objevovat chyba NO_PARAM zkuste změnit port BITS port pro SCVMM server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings\BITSTcpPort
Read More

RDS 2012 R2 Web Access denied

Pokud potřebujeme zakázat přihlašování na Web Access RDSka (defaultně se tam mohou přihlásit všichni auth. z domény :-/), je potřeba upravit NTFS práva na složce webu ? tj. C:\Windows\Web\RDWeb. Pokud chceme jenom někomu zakázat práva, stačí vytvořit skupinu a této skupině dát práva: Pokud naopak chceme někomu povolit přístup a ostatním defaultně zakázat:Vyhodtě skupinu Users s oprávnění a přidejte tam svoji skupinu, které dáte stejné práva. Přihlášení pokud nemáte práva na Web Access poté vypadá:
Read More