MSRS–customizace

Změny vzhledu je možné upravovat v CSS souboru: C:\Microsoft SQL Server\MSRS12.DWH\Reporting Services\ReportManager\Styles\ReportingServices.css Zzměnu barvy topbaru:table.msrs-topBreadcrumb  = barva
Read More

SSMS barvicky :)

Víte, že se dá změnit barva připojení v SSMS :) Definice barvy je v parametrech připojení, případně v nastavení registrovaných serverů.
Read More

XML filter RDP logon

<QueryList>  <Query Id="0" Path="ForwardedEvents">    <Select Path="ForwardedEvents">            *[System[(EventID=4624)]            and            EventData[Data[@Name='LogonType'] and (Data='10')]            ]        </Select>  </Query></QueryList>
Read More

SCVMM 2012 R2–NO_PARAM

Při jobu, který potřebuje BITS se začne objevovat chyba NO_PARAM zkuste změnit port BITS port pro SCVMM server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings\BITSTcpPort
Read More

RDS 2012 R2 Web Access denied

Pokud potřebujeme zakázat přihlašování na Web Access RDSka (defaultně se tam mohou přihlásit všichni auth. z domény :-/), je potřeba upravit NTFS práva na složce webu ? tj. C:\Windows\Web\RDWeb. Pokud chceme jenom někomu zakázat práva, stačí vytvořit skupinu a této skupině dát práva: Pokud naopak chceme někomu povolit přístup a ostatním defaultně zakázat:Vyhodtě skupinu Users s oprávnění a přidejte tam svoji skupinu, které dáte stejné práva. Přihlášení pokud nemáte práva na Web Access poté vypadá:
Read More