XML filter RDP logon

<QueryList>  <Query Id="0" Path="ForwardedEvents">    <Select Path="ForwardedEvents">            *[System[(EventID=4624)]            and            EventData[Data[@Name='LogonType'] and (Data='10')]            ]        </Select>  </Query></QueryList>
Read More

SCVMM 2012 R2–NO_PARAM

Při jobu, který potřebuje BITS se začne objevovat chyba NO_PARAM zkuste změnit port BITS port pro SCVMM server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings\BITSTcpPort
Read More