Přesný Build number u Exchange

Asi jsem objevil Ameriku... Chtěl jsem přesně zjistit, jakou verzi Exchange mám, jaké rollupy apod. Samozřejmě jsem našel článek na Technetu https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098%28v=exchg.150%29.aspx Tak zkouším Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion a pořád mi vychází, že mám Exchange 2010 s SP3 a žádný Rollup. Řikám si to je divný... No a pak si přečtu tu poznámku(!). After you install an update rollup for Exchange 2010, the version of Exchange Server isn't updated to show that the update rollup is installed. This issue occurs because the version number that is displayed by the Exchange Management Console or by other administrative mechanisms is obtained from the Exchange Server Object in Active Directory. Takže když chcete vypsat přesný Build number Exchange stačí spustit v EMS GCM exsetup |%{$_.Fileversioninfo} , více informací je zde :…
Read More