SQL Management studio – maitenance plan

Pokud se Vám zobrazí tato chyba: The 'Microsoft.DataTransformationServices.VsIntegration.DtsPackage, Microsoft.DataTransformationServices.VsIntegration, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' package did not load correctly. při vytváření maitenance planu, musíte si doinstalova komplet SQL Management Studio - basic na tento úkol nestačí :)
Read More