RDS 2012 customizace Web accessu

Úprava názvu webu (Work Resources) Set-RDWorkspace -Name "Pokusny work" -ConnectionBroker server Nastavit defaultně "This is a private computer" Soubor: C:\Windows\Web\RDWeb\Pages\webscripts-domain.js Najít řádek [crayon-5c47812a17429583443373/] Změnit na [crayon-5c47812a1743d639829096/] Automatické přidání domény do logon dialogu Soubor: C:\Windows\Web\RDWeb\Pages\webscripts-domain.js Najít: [crayon-5c47812a17446979271283/] Přidat: [crayon-5c47812a1744f109927200/] Změna popisů webu Soubory: C:\Windows\Web\RDWeb\Pages\en-US\login.aspx C:\Windows\Web\RDWeb\Pages\en-US\default.aspx Na začátku souborů jsou definovány textové konstanty, ty lze měnit.
Read More