Jak monitorovat AD

Zajímavej článek: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/12/16/domain-and-dc-migrations-how-to-monitor-ldap-kerberos-and-ntlm-traffic-to-your-domain-controllers.aspx
Read More

No remote Desktop Licence Server availible on RDS 2012

Případ: Po vypršení 120 denního období hájení licenčního serveru, RDS host ne a ne a nechce přijmout jiný licenční server. Pořád tvrdí (i když licenční diagnostika říká opak): Co s tím: Nastavit RDS licenční server přes GPO. Na reg klíči [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod] převzít vlastnictví, přidat práva a smazat. Restartovat Remote Desktop Services. Zdroj: http://www.360ict.nl/blog/no-remote-desktop-licence-server-availible-on-rd-session-host-server-2012/  
Read More