Move mailbox, Exchange 2013

Pokud Vám neprobíhá migrace z Exchange 2007/2010 na Exchange 2013 a ve výpisu logu move requestu : Get-MoveRequest <emailová adresa> | Get-MoveRequestStatistics -IncludeReport | fl jsou vidět následující chyby : - Indexing' lagging behind on resource CiAgeOfLastNotification(xxxxxxxx).26. 10. 2013 2:51:10 [xxxxxxxxx] The job is currently stalled due to Content je zapotřebí : Vytvořit skupinu v AD (Universal) ContentSubmitters Změnit oprávění na skupinu. přidat Administrators a NetworkService, oprávění Full Control. Restartovat server
Read More

Import netlogon.dns to AD

Potřeboval jsem to tam dostat a nešlo to :-( Ale nakonec se to dalo :-) Postup: Vytvořit DNS zónu daného jména, která není AD Editovat soubor c:\windows\system32\dns\vasedomena.local.dns a na konec tohoto souboru zkopírovat celý obsah NETLOGON.DNS Reload zóny a záznamy tam jsou
Read More

Exchange 2013 ECP v případě koexistence

Když otevřete ECP a objeví se chyba : Your mailbox can't be accessed using the address you entered, please obtain the correct address, please contact your helpdesk a v organizaci je ještě další Exchange 2007 nebo 2010 je možné otevřít ECP pro Ex2013 tímto odkazem : https://localhost/ecp?ExchClientVer=15
Read More