RDP – A revocation check could not be performed for the certificate

Věčný problém a neustálé zapomínání a znovuobjevování již objeveného a zapomenutého :) Takže po pořade. K funkčnímu RDS na W2K8 R2 je nutné míti fungující CRL (Certificate Revocation List). Pokud máte CA od Microsoftu, zapnutí a vypublikování nebude nic těžkého: V konzoli CA - ve vlastnostech CA je záložka Extensions Tady jsou již předem předefinované umístění CRL Přidáme novou HTTP lokaci: např. http://test.local/CERT/<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowed>.crl A zaškrtneme tyto dvě volby, ty nám zajistí publikování CRL do certifikátů. Provedeme restart CA. Důležitá fáze: pokud CRL publikujeme na webovém serveru IIS7, tak se nám bude zdát, že vše bezvadně funguje. Problém ale nastává v publikaci Delta CRL, Delta CRL má defaultně v názvu souboru znaménko + :( Potřebujeme tedy provést malou úpravu IIS7 (CERT je název naší WEB SITE). appcmd set config "Default Web…
Read More

VSSAdmin – error delete shadows

Pokud Vám při mazání shadows pomocí utility VSSADMIN, vyhodí chybu Error: Snapshots were found, but they were outside of your allowed context. Try removing them with the backup application which created them. Použijte novější utilitu DISKSHADOW DISKSHADOW LIST SHADOW ALL DELETE SHADOW ALL
Read More

DPM 2010 – journal wrap error

A journal wrap error has occurred on the change journal, and therefore DPM is unable to track any more changes or may have missed some changes for the data source C:\ on xxx.xxx.xx (ID 30117 Details: Internal error code: 0x809909D1) Pokud Vám DPM při synchronizaci vypíše chybu ?Journal wrap error?, pomůže zvednutí místa pro uložení journalu.
Read More