Devcon x64 peklo :-)

Pokud potřebujete pracovat s devcon na Hyper-V serverech (obecně na x64 serverech), nezapomente si stáhnout AMD64 verzi. Kua protože ta x32 se sice tváří, že všechno šlape jak má, akorát v ní nemůžete nic nastavovat: samé failed :-) http://munashiku.slightofmind.net/20090621/sometimes-64-bit-is-a-pain
Read More

Zálohování Sharepoint na SBS 2011 pomocí DPM2010

Při pokusu o výběr Sharepoint běžící na SBS 2011 se v DPM 2010 objeví následující : Přestože vše splňujete, Sharepoint vybrat nejde. Problém je, že Sharepoint na SBS neobsahuje hodnotu Version v registrech HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\14.0. Ta by měla být 14.0.0.4762 nebo vyšší. v příkazové řádce se přepněte do cesty C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN spusťte  PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures ověřte, že hodnota je v registrech. Více zde.
Read More

XSNMP management pack

Standartní monitoring v SCE 2010 sítových zařízení není nic moc. xSNMP významně a zdarma posunuje možnosti monitorovat nejen sítová zařízení. ?Management packs within the xSNMP Management Pack Suite for Operations Manager 2007 include the CheckPointSPlat, Cisco, APC, Sun Hardware, NetSNMP, HP Proliant, NetApp, NetScreen, DataDomain, Dell PowerEdge, Juniper, SonicWALL, Brocade, HP ProCurve, NetBotz and AIX. The manage-X Management Pack Suite for Oracle is provided in a separate release as a Public BETA.? http://xsnmp.codeplex.com/
Read More

Log Expert

LogExpert is a Windows tail program (a GUI replacement for the Unix tail command). LogExpert is free for non-commercial or commercial use. Summary of features: Tail program MDI-Interface with Tabs Search function (including RegEx) Bookmarks A very flexible filter view Highlighting lines via search criteria Columnizers: This means splitting log lines into columns for some well defined logfile formats Unicode support log4j XML file support 3rd party plugin support (Columnizers, Context menus, Keyword triggers, Log data sources) direct SFTP server support http://www.log-expert.de/
Read More

Nefukční doručování emailů do Public Folders

při migraci z Exchange 2003/2007 na Exchange 2010 (nebo migrace z SBS 2003/2008 na SBS 2011) po správném odebrání starého Exchange nefunguje odeslání emailu na mail enable veřejnou složku. Všechno se zdá být v pořádku, ale email se vrátí s chybou : #554 5.2.0 STOREDRV.Deliver.Exception:ObjectNotFoundException; Failed to process message due to a permanent exception with message The Active Directory user wasn't found. ObjectNotFoundException: The Active Directory user wasn't found. ## je nutné použí ADSIedit a vymazat už prázdný objekt (příklad): CN=Servers,CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,  DC=domain,DC=local Více případně např. zde
Read More

Replikace v Active Directory

Seznam možných typů replikací, které jsou v AD možné: Intrasite Replication Intersite Replication Urgent Replication Intersite Change Notification Replication Reciprocal Replication Immediate Replication Manual Replication Intrasite Replication Tento typ replikace se provádí mezi jednotlivými DC umístěné v jedné síti (AD Site). Pokud se na jednom DC změní AD, DC po 15 vteřinách od změny v AD, oznámí informaci o změně svým replikačním partnerům (15 vteřin je tam pro snížení zátěže sítě, aby při každé změně AD DC neoznamovalo změny). Pokud zdrojový DC má více než jednoho replikačního partnera, posílá notifikace na ostatní servery s 3 vteřinovým zpožděním (3 vteřinový internal zabraňuje simultání požadavky na update od replikačních partnerů). Poté co DC dostanou informace o změně, vyžádají si od zdrojového DC změny (Pull replication). Pokud nenastane žádná změna, provede se replikace…
Read More