Nefunkční CHM ze sítového disku

Je nutné nastavit v registrech následující hodnoty: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] MaxAllowedZone=dword:00000002 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] MaxAllowedZone=dword:00000002
Read More

Úplná odinstalace Exchange 2010

Po zrušení všech mailboxů a odmazání disconected meilboxů se stále objevovala chyba, že Exchange nemůže být odinstalován, protože DB obsahuje mailboxy, Public Folder obsahuje OAB a repliky (Exchange byl jen jeden). Smazal jsem OAB a pomocí Public Folder Management Console odmazal co šlo (i systémové složky). Pak šla smazat Public Folder databáze. Problém s Mailbox databází zůstal. Jednalo se o systémové mailboxy a arbitrate mailbox. Nechtěl jsem použít ADSIedit. Postup, který mi nakonec pomohl je následující : Get-Mailbox -Arbitration | Disable-Mailbox -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed:$true Get-Mailbox -Arbitration -Database "DB_Name" | Disable-Mailbox nebo Get-Mailbox -Arbitration -Database "DB_Name" | Remove-Mailbox Jen doufám, že Exchange půjde znovu nainstalovat až přejmenujeme doménu ;-)
Read More