Windows 2008 R2 core – Hyper-V poznamky

Instalace a odinstalace rolí (Case sensitive): ocsetup Microsoft-Hyper-V;ocsetup Microsoft-Hyper-V /uninstall Změna VLAN na  virtuálním switchi: REGEDIT  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\VMSMP\Parameters\SwitchList\GUID\GUID\AccessVLANID = číslo VLAN Podle  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\VMSMP\Parameters\SwitchList\GUID\FriendlyName lze identifikovat daný VMSwitch. Vypnutí firewallu: netsh advfirewall set currentprofile state off Výpis nainstalovaných hotfixů: wmic qfe list full  >C:\hotfixes.html Aktivace Windows licence: cscript C:\windows\system32\slmgr.vbs -ato
Read More

TMG 2010 a VPN uživatelé z trust domény

Defaultně nefukční :) Je nutné pustit skript z http://support.microsoft.com/kb/955113 a restartovat. PS: Nakonec jsem musel začít ověřovat pomocí RADIUS serveru, který je mimo TMG 2010. Bohužel v NPS serveru v nastavení potřebuji mít zašktrnuté "Ignore user account dial-in properties" a TMG si to automaticky vypíná.
Read More

RDP SSL Windows 2008 R2 Windows 7

Velký problém, na který jsem zatím nikde nenašel řešení. Vystavíte si na vnitřní CA certifikát pro SSL na RDP. Bohužel pokud se zkusíte připojit s Windows 7, dostane chybu: A revocation check could not be performed for the certificate Tak alespoň, jak to lze obejít . Na klientech je nutné přidat root certifikát do úložiště lokálního počítače ne do úložiště uživatele, toto je nutné samozřejmě udělat vždy. A pro přeskočení kontroly odvolání certifikátu přidejte na klientech do registrů záznam: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Credssp REG_DWORD UseCachedCRLOnlyAndIgnoreRevocationUnknownErrors VALUE 1 Pojďme používat Citrix
Read More

RDWeb across domain

Pokud máte nastavený trust a přihlašují se uživatelé z jedné domény na TS Web do druhé domény, nastane problém se zobrazením aplikací. Respektivě aplikace se nezobrazí Oprava: Přidejte do souboru nastavení IIS c:\windows\web\RDWeb\web.config řádek. Sice nemůžete řídit co se komu zobrazí, ale aspon se to zobrazí. <add key="PointsToTSDisableAppFiltering" value="true" /> [crayon-5d60b2f2b5278343690770/]
Read More

Skydrive map disk

Jak konečně namapovat Skydrive jako disk. http://www.groovypost.com/howto/microsoft/windows-7-map-network-drive-live-skydrive-using-office-2010/ PS: Nic moc rychlost :-(
Read More

Bat to EXE

4 způsoby jak toto provést: http://4sysops.com/archives/free-bat-to-exe-converter-4-ways-to-convert-a-batch-file-to-an-exe-file/
Read More