XenApp změna písmenka pro mapování klienských disků

Defaultně XenApp mapuje klienské disky od písmene V viz. http://support.citrix.com/proddocs/index.jsp?topic=/online-plugin-110-windows/ica-client-drive-mapping-v2.html. Pokud potřebujete začít od jiného písmene je nutné přidat na Citrix serverech do registrů novou string hodnotu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix InitialClientDrive Hodnoda proměnné určuje od jakého písmena začne XenApp mapovat disky. Takže např. E:
Read More

Firefox 3.6.5 a IE TAB 2

Problém s načtením Active X prvku. Oprava: 1. Go to about:config 2. Add a boolean setting called dom.ipc.plugins.enabled.npietab2.dll and set it true Zdroj: http://www.ietab.net/forum/general/06/ff-364-upgrade-causes-hang-sharepoint-list-activex
Read More

IIS7 bind na danou IP a port

Pokud potřebujete nastavit IIS aby bindoval pouze na daném portu a IP je nutné mu to říct přes NETSH. netsh http add iplisten address=x.x.x.x:x exit iisreset Pro výpis IP adres slouží příkaz "show iplisten". Ke smazání IP adres "del iplisten address=x.x.x.x:x". Tohoto lze využít pokud máte na serveru více IP address a potřebujete na každé IP adrese použít např. port 80 (IIS, Apache). http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733768.aspx
Read More

EventID 4105 Terminal Server Windows Server 2008 R2

Po nainstalování terminal services v Windows Server 2008 R2 se na licencnim serveru (2008 R2) oběvuje chyba 4105. The Remote Desktop license server cannot update the license attributes for user "berchin" in the Active Directory Domain "xxxx.xx". Ensure that the computer account for the license server is a member of Terminal Server License Servers group in Active Directory domain "xxx.xx". If the license server is installed on a domain controller, the Network Service account also needs to be a member of the Terminal Server License Servers group. If the license server is installed on a domain controller, after you have added the appropriate accounts to the Terminal Server License Servers group, you must restart the Remote Desktop Licensing service to track or report the usage of RDS Per User CALs.…
Read More