Logon skript Windows 7, Vista – UAC

Malej hint. Pokud ve firmě používáte k mapování sítových disků logon skripty a na klientech máte zapnuté UAC, je důležité nastavit u klientů v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System EnableLinkedConnections na hodnotu 1. Bez tohoto nastavení se Vám disky nenamapují  ( doplnění: někdy nenamapují a uživatel je členem skupiny administrators :-) ) Více na http://support.microsoft.com/kb/937624/en-gb.
Read More

ADMT v3.2

Vyšla nová verze ADMT s podporou Windows 2008 R2 a Windows 7. Download http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=20C0DB45-DB16-4D10-99F2-539B7277CCDB http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2010/06/19/admt-3-2-released.aspx
Read More

Missing SQL performance counters

Stop SQL Server Service Open Command Prompt (Start ? Run ? Cmd) Run the command:  NET STOP MSSQLSERVER Then, this question will appear:  ?The following services are dependent on the SQL Server (MSSQLSERVER) service.  Stopping the SQL Server (MSSQLSERVER) service will also stop these services:  SQL Server Agent (MSSQLSERVER).  Do you want to continue this operation? (Y/N) ? Press ?Y? Open Command Prompt and get located on the BINN directory of SQL Server.  Probable locations are: x:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn x:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN Once located on the BINN directory, using the Command Prompt, execute the following command:  lodctr sqlctr.ini Restart your computer. http://www.sqlcoffee.com/Tuning02.htm
Read More

WMI filter IP SUBNET

Občas je potřeba něco u klientů nastavit v závislosti na síti kde se klient zrovna nachází. Lze k tomu s výhodou použít WMI filtery v GPO. Jednoduchý příklad: Vytvořte si nový WMI filter a přidejte WMI QUERY (viz. níže), kde Caption bude IP adresa vaší sítě. Takže pokude máte masku sítě 255.255.255.0 a sít 10.6.8.0 tak do Caption dáte 10.6.8.%. SELECT * FROM Win32_IP4RouteTable WHERE Mask = "255.255.255.255" AND Caption LIKE "10.6.8.%" Po vytvoření filtru už je jednoduché přiřadit filtry správnému GPO a navázat na OU. K otestování funkčnosti WMI filteru můžete použít WMI Filter Validation Utility.
Read More

Remote Desktop Connection Manager

Pro mě naprosto neznámý produkt od MS :-), momentálně ve verzi 2.2. Jedná se o utilitu na správu RDP připojení, umožnující dedění nastavení připojení včetně hesel. Nastavení se ukládá do souborů s příponou RDG. Daleko lepší než integrovaný MMC Remote Desktops. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4603c621-6de7-4ccb-9f51-d53dc7e48047&displaylang=en
Read More