Exchange 2010, TMG a certifikáty…

Stále se opakující problém s certifikáty s více jmény. Po náročném laborování se osvědčil jediný postup : V Exchange Management Shell vytvořit žádost : Set-Content -path "C:\ssl.req" -Value (New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -SubjectName "c=xx, s=, l=, o=xxx, cn=exchange.firma.cz" -DomainName mail.firma.cz, mail2.firma.cz, jmenoexchange, jmenoexchange.firma.local, autodiscover.firma.cz -PrivateKeyExportable $True Soubor c:\ssl.req zkopírovat na server s Certifikační Autoritou Na serveru s Certifikační Autoritou spustit : CERTUTIL -setreg ca\CRLFlags +CRLF_ALLOW_REQUEST_ATTRIBUTE_SUBJECT NET STOP certsvc && NET START certsvc Dále spustit : certreq -attrib "CertificateTemplate:webserver" ?submit c:\ssl.req vybrat certifikační autoritu, potvrdit OK v dialogu uložit certifikat na disk zkopírovat soubor certifikatu na Exchange server V Exchange Management Shell spustit : Import-ExchangeCertificate -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path c:\ssl.req -Encoding byte -ReadCount 0)) |  Enable-ExchangeCertificate -Services "IIS,POP,IMAP" V Computer Personal Certificates byste měli vidět certifikát s Privátním klíčem, který je exportovatelný.…
Read More

Exchange 2010 – přesun Hub Role

Otevřete následující soubor pomocí Notepad: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\EdgeTransport.exe.config. Změnte cestu v sekci <appSettings> <add key="QueueDatabasePath" value="C:\Queue\QueueDB" /> <add key="QueueDatabaseLoggingPath" value="C:\Queue\QueueLogs" /> Uložte soubor EdgeTransport.exe.config Zastavte službu Microsoft Exchange Transport. Zkopírujte existující Trn.log, Trntmp.log, Trnnnnnn.log, Trnres00001.jrs, Trnres00002.jrs, a Temp.edb files do nové složky QueueDatabaseLoggingPath. Nastartujte službu Microsoft Exchange Transport. Ověřte že v novém umístění (QueueDatabasePath) jsou nové soubory Mail.que a Trn.chk. Odstraňte Mail.que a Trn.chk files z původního umístění. Odstraňte Trn.log, Trntmp.log, Trnnnnnn.log, Trnres00001.jrs, Trnres00002.jrs, a Temp.edb z původního umístění.
Read More

Exchange 2010 – IIS error message – Public, Exchweb, Exchange

- IIS Authentication zobrazí chybu Filename: \\?\c:\program files\microsoft\exchange server\v14\clientaccess\owa\web.config Line number:30 Error: Configuration section not allowed to be set below application   V souboru C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\owa\web.config je zapotřebí smazat řádek 30 : <authentication mode="Windows" />
Read More