Windows System Control Center

Nebaví Vás stále hledat systémové utilitky na webu? WSCC je rozhraní pro všechny utility od společností Sysinternals a Nirsoft. Stačí si  jen najít tu správnout a kliknout :) http://www.kls-soft.com/wscc/index.php
Read More

Výpis neaktivních objektů v AD

# InActiveObject v1.0 # # - AD : test.local # - number Of Days Of Inactivity # $erroractionpreference = "SilentlyContinue" if ($args.count -lt 2) {     Write-Host     Write-Host "InActiveObject v1.0 [MW 2009]"     Write-Host "List of inactive objects in Active Directory."     Write-Host     Write-Host "Usage : InActiveObject.ps1 domain.name numberOfDaysOfInactivity"     Write-Host     exit } [string]$domain = "LDAP://" + $args[0] [int]$day = $args[1] $Root = New-Object DirectoryServices.DirectoryEntry $domain $selector = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher $selector.SearchRoot = $root $selector.PropertiesToLoad.Add("canonicalName")    >$null $selector.PropertiesToLoad.Add("sAMAccountName")    >$null $selector.PropertiesToLoad.Add("lastLogontimeStamp")    >$null $currentDate = [System.DateTime]::Now $currentDateUNC = $currentDate.ToUniversalTime() $lastLogonTimeStamp = $currentDateUNC.AddDays(- $day) $lastLogonTimeLimit = $lastLogonTimeStamp.ToFileTime() $selector.Filter = "(lastLogonTimeStamp<=" + $lastLogonTimeLimit + ")" $adobj= $selector.findall() if (!$?) {     Write-Host "[ERROR] Cannot connect to domain : " $domain     exit } If ($adobj.Count -eq 0) {     Write-Host "No account." }Else…
Read More

SEP 11 RU5 a GUP

Pokud chcete používat funkcionalitu GUP (Group Update Provider), bez čeho se u rozsáhlejších instalací neobejdete. Je VELMI důležíté mít instalaci SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager) instalovanou do defaultních cest (C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Data). Pokud budou DATA SEPMu uložena jinde, GUP nebude funkční.
Read More

Remote Reboot X

Narazil jsem na stránkach 4SYSOPS na zajímavou utilitku. Pokud potřebujete nainstalovat záplaty na více počítačích najednou, restartovat a online kontrolovat status je to přesně to co potřebujete :-) http://4sysops.com/archives/remote-reboot-x-the-ultimate-wsus-companion-tool/
Read More

Synchronizace času v doméně

Synchronizaci času zařizuje služba Windows 32 time. V doménové hierarchii je pro klienty časový server z pravidla PDC.PDC zjistíte příkazem : DSQUERY server -hasfsmo PDC Nejdříve je nutné nastavit PDC na synchronizaci času s externí časovým server. To zajistíme příkazem w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:tik.cesnet.cz nebo net time /set tik.cesnet.cz Poté zkuste restartovat službu w32time: Net stop w32time && net start w32time V eventlogu by jste měl vidět při startu služby event o tom že se server synchronizuje s Vámi zadaným externím zdrojem: The time provider NtpClient is currently receiving valid time data from server.domena.cz (ntp.d|172.25.157.6:123->172.25.157.9:123). Nebo můžete použít příkaz "w32time /monitor", který  Vám vypíše s jakým serverem je nastavená synchronizace. Po nastavení PDC je nutné nastavit klient. Klienty je možné nastavit ručně nebo pomocí GPO. Ručně : w32tm /config /syncfromflags:DOMHIER…
Read More