Import Export AD

Home / Uncategorized / Import Export AD

Použijeme LDIFDE. Pokud používáte v AD diakritiku 🙁 je důležité použít přepínač U – Unicode.

EXPORT DAT:

ldifde -f file.ldf -s server -d „ou=organizace,dc=domena,dc=cz“ -p subtree -r „(objectClass=User)“ -l „cn,givenName,objectclass,samAccountName,mail,proxyAddresses“ -v -u

Před importem je potřeba v LDF souboru změnit cílovou doménu, popřípadě jiné vlastnosti.

dn: CN=Josef,OU=organizace,DC=staradomena,DC=czOU=firma,DC=domena,DC=cz
changetype: add
cn: Josef
mail: josef@domena.cz
givenName: Josef
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
proxyAddresses: X400:c=CZ;a= ;p=domena;o=Exchange;s=josef;
proxyAddresses: SMTP:josef@domena.cz
sAMAccountName: josef

IMPORT DAT:

ldifde -i -f file.ldf -u -v

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.