IIS7 enable script

Abych to zase nehledal. V IIS 7 se povolují skripty pres Handler Mappings. Toto je nutne povolit při instalaci SCE 2007 SP1 na Windows Server 2008 pro ReportServer. Jinak to při instalaci SCE hlásí chybu nenakonfigurované Reporting services.
Read More

Cannot connect to the XenApp

Cannot connect to the Citrix XenApp server. The Citrix MetaFrame server is not available, please try again later Stalo se mi u jednoho serveru po upgradu z Citrix 4.0 na XenApp 5.0, že se nedalo připojit přes ICA. Všechny služby v pořádku běželi, v eventlogu ani hláška - no prostě záhada :) Pomohlo až smazání ICA protokolu a jeho znovuvytvoření.
Read More

Import Export AD

Použijeme LDIFDE. Pokud používáte v AD diakritiku :-( je důležité použít přepínač U - Unicode. EXPORT DAT: ldifde -f file.ldf -s server -d "ou=organizace,dc=domena,dc=cz" -p subtree -r "(objectClass=User)" -l "cn,givenName,objectclass,samAccountName,mail,proxyAddresses" -v -u Před importem je potřeba v LDF souboru změnit cílovou doménu, popřípadě jiné vlastnosti. dn: CN=Josef,OU=organizace,DC=staradomena,DC=czOU=firma,DC=domena,DC=cz changetype: add cn: Josef mail: josef@domena.cz givenName: Josef objectClass: top objectClass: person objectClass: organizationalPerson objectClass: user proxyAddresses: X400:c=CZ;a= ;p=domena;o=Exchange;s=josef; proxyAddresses: SMTP:josef@domena.cz sAMAccountName: josef IMPORT DAT: ldifde -i -f file.ldf -u -v
Read More

Citrix Online Plug-in 11.2

Citrix vydal nového klienta. "Opět" přejmenován a tentokrát přibyla (vlastně ubyla :-)) další změna. Již není dostupný Citrix XenApp Program Neighborhood a z klienta se stal Citrix Online Plug-in (obsahující Web plugin a Citrix XenApp - Program Neighbourhood Agent). Mě to zase tolik neva, nikdy jsem moc nesnažil prosazovat Program Neighborhood (radši web či agenta) :) http://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1858087&productId=186&c1=sot2755 K offline (stream) přístupu k aplikacím byl vydán také nový klient. Citrix Offline Plug-in 5.2. http://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1858086&productId=186&c1=sot2755
Read More

Citrix WI IIS 7

HINT : Pokud chcete používat pass-through autentikaci, ujistěte se že máte v IIS nainstalovanou podporu Windows Authentication.
Read More

Nebootující server a last state :)

Opravoval jsem nebootující server. Nabootoval jsem do safemodu a přes msconfig dal debug mod. Potom server "normálně" nabootoval. Následovalo několik rebootu a zkoušek se zapínáním voleb v msconfig,  nic nešlo kromě toho pokud bylo vše vypnuté. No tak mě napadlo, že zvolím volbu Poslední známá funkční konfigurace (nevím proč až v téhle době, ale to už je jedno :) - a to byla ta chyba. Při bootu po vypnutí voleb v msconfig, server samozřejmě normálně nabootoval a tím pádem si ji uložil jako last good state :) Takže všechno vypnuté, všechny služby disable atd... :-)
Read More

Slow logon

Dva články na blogu Ask the Directory Services Team popisujicí problémy s pomalým přihlášením: http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/09/23/so-you-have-a-slow-logon-part-1.aspx http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/09/24/so-you-have-a-slow-logon-part-2.aspx nebo http://www.logon.cz/?p=583 :-)
Read More