VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5c4792e63b5a9969458610/] [crayon-5c4792e63b5bd046326796/] [crayon-5c4792e63b5c7535649149/] [crayon-5c4792e63b5cf097574209/] [crayon-5c4792e63b5d8655174152/] [crayon-5c4792e63b5e0761138606/] [crayon-5c4792e63b5e8113994709/] [crayon-5c4792e63b5f0386033059/] [crayon-5c4792e63b5f8635910793/] [crayon-5c4792e63b600512240653/] [crayon-5c4792e63b608491026228/] [crayon-5c4792e63b611047167138/] [crayon-5c4792e63b619032538986/]
Read More

Ověření komunikace klienta SEP

Do webového prohlížeče na stanici s klientem SEP zadat URL : http://xx.xx.xx.xx:8014/secars/secars?hello,secars Místo xx doplnit IP SEP management server a ověřit číslo portu (8014) je defaultní. Pak stačí spustit na klientu "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -stop "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -start a v systémovém logu klienta SEP ověřit, zda se klient spojil s management serverem.
Read More