VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5ab7176968c38671514824/] [crayon-5ab7176968c4b221395458/] [crayon-5ab7176968c54515757993/] [crayon-5ab7176968c5c338405239/] [crayon-5ab7176968c65713854559/] [crayon-5ab7176968c6d539182346/] [crayon-5ab7176968c75643436549/] [crayon-5ab7176968c7d410723983/] [crayon-5ab7176968c85947634098/] [crayon-5ab7176968c8d888061590/] [crayon-5ab7176968c95078624551/] [crayon-5ab7176968c9d893773175/] [crayon-5ab7176968ca5567704891/]
Read More

Ověření komunikace klienta SEP

Do webového prohlížeče na stanici s klientem SEP zadat URL : http://xx.xx.xx.xx:8014/secars/secars?hello,secars Místo xx doplnit IP SEP management server a ověřit číslo portu (8014) je defaultní. Pak stačí spustit na klientu "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -stop "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -start a v systémovém logu klienta SEP ověřit, zda se klient spojil s management serverem.
Read More