VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5b7814a51070f432578996/] [crayon-5b7814a510722253081989/] [crayon-5b7814a51072c660134786/] [crayon-5b7814a510735687264165/] [crayon-5b7814a51073e227048896/] [crayon-5b7814a510746894362181/] [crayon-5b7814a51074f018107532/] [crayon-5b7814a510757251833513/] [crayon-5b7814a510760652352491/] [crayon-5b7814a510768769936232/] [crayon-5b7814a510770423373625/] [crayon-5b7814a510778290294032/] [crayon-5b7814a510781115410183/]
Read More

Ověření komunikace klienta SEP

Do webového prohlížeče na stanici s klientem SEP zadat URL : http://xx.xx.xx.xx:8014/secars/secars?hello,secars Místo xx doplnit IP SEP management server a ověřit číslo portu (8014) je defaultní. Pak stačí spustit na klientu "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -stop "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -start a v systémovém logu klienta SEP ověřit, zda se klient spojil s management serverem.
Read More