VBS : logování do EventLogu

Kam jinam logovat než do eventlogu :) [crayon-5d60b77123fc8350419807/] [crayon-5d60b77123fdc539331886/] [crayon-5d60b77123fe5433036971/] [crayon-5d60b77123fee395066913/] [crayon-5d60b77123ff6990924085/] [crayon-5d60b77123fff174522285/] [crayon-5d60b77124007196157250/] [crayon-5d60b7712400f106787216/] [crayon-5d60b77124017477031756/] [crayon-5d60b7712401f966209574/] [crayon-5d60b77124027825357929/] [crayon-5d60b7712402f695156246/] [crayon-5d60b77124037804643201/]
Read More

Ověření komunikace klienta SEP

Do webového prohlížeče na stanici s klientem SEP zadat URL : http://xx.xx.xx.xx:8014/secars/secars?hello,secars Místo xx doplnit IP SEP management server a ověřit číslo portu (8014) je defaultní. Pak stačí spustit na klientu "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -stop "c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe" -start a v systémovém logu klienta SEP ověřit, zda se klient spojil s management serverem.
Read More