Restore DC bez obnovy System Statu

Home / Uncategorized / Restore DC bez obnovy System Statu

Je možné DC říci, že je obnoven System State ze zálohy bez zálohy 🙂 Může se to hodit ve virtuálním prostředí, kdy se udělá např. neuváženě snapshots a vrátí se zpět.

  1. Nastartovat server do Directory Restore Modu !
  2. V registrovém klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters najdětě hodnotu DSA Previous Restore Count. Pokud existuje (nemusí) poznamenejte si její nastavení.
  3. Ve stejném klíčí, vytvořte hodnotu DWORD (32 bit) : Database restored from backup a nastavte jí na 1.
  4. Restartujte DC
  5. V Eventlogu Directory Services se objeví událost 1109.
  6. Pokud byla nastavené hodnota DSA Previous Restore Count nastavte jí zpět.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd363545.aspx
http://support.microsoft.com/kb/875495

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.