Restore DC bez obnovy System Statu

Je možné DC říci, že je obnoven System State ze zálohy bez zálohy :-) Může se to hodit ve virtuálním prostředí, kdy se udělá např. neuváženě snapshots a vrátí se zpět. Nastartovat server do Directory Restore Modu ! V registrovém klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters najdětě hodnotu DSA Previous Restore Count. Pokud existuje (nemusí) poznamenejte si její nastavení. Ve stejném klíčí, vytvořte hodnotu DWORD (32 bit) : Database restored from backup a nastavte jí na 1. Restartujte DC V Eventlogu Directory Services se objeví událost 1109. Pokud byla nastavené hodnota DSA Previous Restore Count nastavte jí zpět. http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd363545.aspx http://support.microsoft.com/kb/875495
Read More