Windows Server 2008 – servermanagercmd.exe

Home / Uncategorized / Windows Server 2008 – servermanagercmd.exe

Servermanagercmd.exe je cmd verze ServerManageru. Pomocí ní můžeme stejně jako v její GUI verzi

  • zobrazovat již nainstalované role a vlastnosti
  • instalovat a odinstalovávat role/vlastnosti serveru
  • instalovat a odinstalovávat role/vlastnosti pomocí XML souboru

Příklady:

Vypsání nainstalovaných rolí a vlastností na serveru:
servermanagercmd.exe -query

Výpis pak vypadá:

[ ] Active Directory Certificate Services  [AD-Certificate]
    [ ] Certification Authority  [ADCS-Cert-Authority]
    [ ] Certification Authority Web Enrollment  [ADCS-Web-Enrollment]
[X] Active Directory Domain Services
    [X] Active Directory Domain Controller  [ADDS-Domain-Controller]

Pokud preferujeme výpis v XML souboru:
servermanagercmd.exe -query serverquery.xml

   <Role DisplayName=“Active Directory Certificate Services“ Installed=“false“ Id=“AD-Certificate“>
      <RoleService DisplayName=“Certification Authority“ Installed=“false“ Id=“ADCS-Cert-Authority“ Default=“true“ />
      <RoleService DisplayName=“Certification Authority Web Enrollment“ Installed=“false“ Id=“ADCS-Web-Enrollment“ />
   </Role>

Instalace role/vlastnosti serveru
servermanagercmd.exe -install DHCP
Nainstaluje se server DHCP.
Jméno role/vlastnosti získáme např. z příkazu query (jméno v hranaté závorce)

servermanagercmd.exe -install DHCP -whatif
Neprovede se instalace, pouze se vypíše co by se provedlo.

C:\>servermanagercmd -install dhcp -whatif
..
Note: Running in ‚WhatIf‘ Mode.
Specified for installation: [DHCP Server]

This server may need to be restarted after the installation completes.

C:\>

Odebrání role/vlastnosti
servermanagercmd.exe -remove DHCP
Odinstaluje se server DHCP. Přepínač whatif funguje stejně i při odinstalování.

Instalace pomocí XML souboru
Soubor XML:

<ServerManagerConfiguration Action=“Install“ xmlns=“http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1„>
        <Role Id=“DHCP“ />
</ServerManagerConfiguration>

servermanagercmd.exe -inputPath c:\answer.xml
V XML souboru se odlišuje instalace role a servisní role.

image

XML s instalací servisní role:

<ServerManagerConfiguration Action=“Install“ xmlns=“http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1„>
        <RoleService Id=“TS-terminal-server“ />
</ServerManagerConfiguration>

XML při instalaci vlastnosti (instalace serveru DHCP + powershellu)

<ServerManagerConfiguration Action=“Install“ xmlns=“http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1„>
        <Role Id=“DHCP“ />
        <Feature Id=“powershell“ />
</ServerManagerConfiguration>

Odinstalace pomocí XML.
V souboru XML změníme Action na Remove.

Další přepínače:

-allSubFeatures : instalace všech rolí, služeb rolí nebo vlastností k dané instalalovené roli nebo vlastnosti.
-logPath : nastavuje cestu pro log soubor
-resultPath : uloží výsledek příkazu servermanagercmd do XML souboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.