Virtualizace na linuxu pomocí Xenu a KVM

Instalace Xenu na Ubuntu 8.04 1. aptitude install ubuntu-xen-server (jádro s podporou Xenu + utility) 2. restart a vybrat jadro xen Nastavení Xenu: Nastavení síťování je v "/etc/xen/xend-config.sxp", standardně je zaplý bridge Nastavení defaultních voleb a instalačních metod při vytváření xenovského stroje pomocí xen-create-image je v "/etc/xen-tools/xen-tools.conf"  Vytvoření virtuálního stroje: Vytvoříme image na disku 2GB a nainstalujeme distribuci Centos 5 (zakladní systém, stáhne si ji z internetu) a nastavíme ji síťování: "sudo xen-create-image --size=2Gb --dhcp --dir=/home/xen/image_store --install-method=rinse --dist=centos-5 --hostname=centos-xen" (Pokračování textu…)
Read More

Jak zakázat zařízení pomocí GPO a Windows Server 2008

V novém Windows Serveru 2008 přibylo v GPO další nastavení tkz. Preference Aby jsme mohli využívat preference ve Windows XP je potřeba doinstalovat podporu. Tkz. Client Side Extension (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E60B5C8F-D7DC-4B27-A261-247CE3F6C4F8&displaylang=en) ta ještě vyžaduje nainstalované XMLlite (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d7b5dc81-ad14-4de2-8ad5-8c4a9aab5992). V Devices pravým tlačítkem přidáme nové zařízení. Vybereme jaká akce se má provést : zakázat / povolit. A vybereme typ zařízení, můžeme vybrat  třídu nebo rovnou zařízení. Zakazovat zařízení můžete jak ve větvi computers tak ve větvi users.  Takže můžeme zakázat CDROM pouze skupině users a skupině administrators povolit . Výsledek   Více o nových možnostech GPO na http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/3b4568bc-9d3c-4477-807d-2ea149ff06491033.mspx?mfr=true  
Read More

Windows 2008 – domain level

Nové vlastnosti, které získáte když zvýšíte level domény na Windows Server 2008. - Distributed File System Replication support for SYSVOL, which provides more robust and detailed replication of SYSVOL contents.- Advanced Encryption Services (AES 128 and 256) support for the Kerberos protocol. - Last Interactive Logon Information, which displays the time of the last successful interactive logon for a user, from what workstation, and the number of failed logon attempts since the last logon.- Fine-grained password policies, which make it possible for password and account lockout policies to be specified for users and global security groups in a domain. http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/34678199-98f1-465f-9156-c600f723b31f1033.mspx?mfr=true
Read More

Virtual PC, Linux a myš

Pokud chcete zkoušet linuxovou distribuci ve Virtual PC 2007, může se stát že nebude fungovat myš. Pokud se to stane přidejte při spouštění do parametru jádra i8042.noloop.
Read More